Avtalade arbete: Design, tillverkning och montering av glastak och glasvägg med dörr monterad på bärande stålkonstruktion

Kund: Utvecklare

År: 2018

 • Glastak och glasvägg med dörr
 • Glasvägg med dörr
 • Glastak med stödjande glaspaneler i säkerhetsglas monterad på stålkonstruktion
 • Glaspaneler av klart säkerhetsglas monterat på stålram
 • Stödkonstruktion byggd av stålprofiler täckt med säkerhetsglas
 • Stödkonstruktion med balkar och kolonner av profiler i förzinkat och pulverlackerat stål
 • Glastak med glaspaneler av klart säkerhetsglas monterat på stålkonstruktion
 • Takavvattning med en takrännan och ett utloppsrör
 • Glastak med stödstruktur bestående av balkar och kolonner av stålprofiler
 • Glastak med glaspaneler av klart säkerhetsglas monterat på stålkonstruktion
 • Stödstruktur av balkar och kolonner av stålprofiler i förzinkat och pulverlackerat stål
play
stop
ffw
frw

Se även