1. Avtalade arbete: Design, tillverkning och montering av element i stål:
  1. balkongräcke med fyllning av stålplåtar,
  2. väggar med polykarbonatpaneler i stålramar på balkonger,
  3. stålräcke med vertikala stänger i trapphus,
  4. ståltrappor

Kund: Utvecklare

År: 2018

 • Balkonger, stålräcke med fyllning av stålplåtar
 • Balkonger, stålräcke med stolpar och handledare av stålprofiler och fyllning av stålplåtar
 • Balkonger, stålräcke med fyllning av stålplåtar eller vertikala stänger
 • Balkonger, stålräcke med stolpar och handledare av stålprofiler.
 • Balkonger, stålräcke med stolpar och handledare av stålprofiler
 • Väggar med polykarbonatpaneler i stålramar på balkonger
 • Fallskydd och stege av stålprofiler i trappan
 • Stålräcke med vertikala stänger i trapphus
 • Väggar med polykarbonatpaneler i stålramar på terrasser
 • Ståltrappa till takutgången
play
stop
ffw
frw

Se även