1. Avtalade arbete: Design, tillverkning och montering av:
  1. ståltrappor,
  2. stolpfritt glasräcke på terrasser och balkonger,
  3. glastak över passage i trappan

Kund: Husägare

År: 2018

 • Spiraltrappor med konstruktion av rostfritt stål, steg av trä och rostfritt räcke
 • Stolpfritt glasräcke på terrasse och balkong. Trappan med ståltrappor
 • Spiraltrappor med konstruktion av rostfritt stål
 • Spiraltrappor av rostfritt stålprofiler och steg av trä. Rostfritt räcke
 • Trappan med spiraltrappor av rostfritt stål
 • Glastak över passage i trappan
 • Stolpfritt glasräcke med överliggare i rostfritt stål på terrasse
 • Stolpfritt glasräcke på terrasse. Glastak över passage i trappan
 • Stolpfritt glasräcke med rostfri överliggare och aluminium skena för ovanpå montage på terrasse
 • Spiraltrappor av rostfritt stål med steg av trä. Rostfritt räcke
 • Ståltrappor. Räcke med runda stolpar och handledare och horisontell stänger i rostfritt stål.
play
stop
ffw
frw

Se även