Avtalade arbete: Design, tillverkning och montering av ståltrappor med konstruktion av stålplåt och stålprofiler, steg och vilplan av stålplåt och stålräcke

Kund: Steinerskolen

År: 2017

  • Ståltrappor med stålkonstruktion och steg av stålplåt
  • Stålräcke av målade stålprofiler
  • Stålräcke med dubbel ledstång av rundrör i rostfritt stål
  • Dubbel ledstång av rundrör i rostfritt stål på stålräcke och väggar
  • Balkar av stålplåt och steg täckt med målade stålplåt
  • Steg och vilplan täckt med stålplåt
  • Stålräcke av målade stålprofiler med dubbel ledstång i rostfritt stål
  • Bärande strukturen bestående av balkar av stålplåt och ramar för vilplan av målade stålprofiler
play
stop
ffw
frw

Se även