Avtalade arbete: Design, tillverkning och montering av uterum (vinterträdgård) i hörnet rum i ett familjehem

Kund: Husägare

År: 2015

 • Stålram struktur ytterväggar av rostfritt stål täckt med laminerat säkerhetsglas
 • Ytterväggar av rostfritt stål täckta med laminerat säkerhetsglas
 • Glasskivor monterade på stödstruktur av svetsad profiler i rostfritt stål
 • Ytterväggar från glaspaneler monterade på stålstolpar med aluprofiler
 • Närbild av fixering i marken av en stålstolpar
 • Fastställande i marken av hörnpelaren av stål stödram
 • Nod av stålbalkar i svetsad stödkonstruktionen vid den övre änden av hörnpelare med glaspaneler
 • Gummiisolering på profilbalkar
 • Fastställande av stålprofiler vid den nedre änden av hörnpelaren av stål stödram
 • Glaspaneler monterad på stödkonstruktion
 • Täckning med aluminiumsystemprofiler
play
stop
ffw
frw

Se även